При застраховка Помощ при пътуване

В случай на злополука или внезапно заболяване в чужбина:
  • Уведомете незабавно застрахователната компания и следвайте инструкциите на застрахователя и неговата асистанс компания относно лечебното заведение или медицинския специалист. Асистиращата компания насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар. В този случай не заплащате за оказаната Ви помощ. В случай, че Асистиращата компания не е уведомена или е уведомена, но не сте посетил лечебното заведение посочено от нея, трябва сам да заплатите разходите за оказаната Ви спешна помощ и да предявите претенция пред застрахователя.
  • Изисквайте и съхранявайте пълна медицинска документация както за настъпилото застрахователно събитие, така и за изразходваните суми за лечението Ви.