• При напускане на МПС НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и имобилайзера, застрахователни полици, панел на радиокасетофона - вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията;
  • Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка от съответното Районно управление на полицията. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа. В случай че МПС се ползва по силата на договор за финансов или оперативен лизинг на МПС, незабавно уведомете лизинговото дружество за установените липси;
  • Не отстранявайте повредите преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте неговите инструкции, в случай, че изиска допълнителен оглед на МПС;
  • При завеждане на щета – кражба при застрахователната компания, винаги описвайте същите обстоятелства, които сте посочили пред органите на МВР;
  • Екипът на „ОТП Застрахователен Брокер„ ЕООД винаги е на Ваше разположение за консултация.