01.01
2022

Нова услуга - възможност за плащане на застраховка през ДСК Директ.

За своите клиенти, ползващи услугите и на „БАНКА ДСК“ АД, „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД предоставя възможност за заплащане на дължими вноски по застраховки чрез ДСК Директ.
Указания за заявяване на плащането, можете да откриете тук.
17.06
2019

ОТП Застрахователен Брокер с нов адрес.

Уважами клиенти,
Уведомяваме Ви, че от 17.06.2019 г. „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, ще бъдe на нов адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“, № 73, ет. 4. /сградата на „ЕКСПРЕСБАНК“ АД/.
Телефоните за контакт и електронните адреси, посочени в сайта на дружеството www.dskinsbroker.bg остават непроменени.
Ще се радваме да Ви посрещнем в новия ни офис!
17.04
2019

ДСК Лизинг Застрахователен Брокер смени името си на ОТП Застрахователен Брокер.

Уважаеми клиенти, от месец април 2019 г. „ДСК Лизинг Застрахователен Брокер“ ЕООД вече има ново фирмено наименование, а именно „ОТП Застрахователен Брокер“ ЕООД. ЕИК, седалището и адресът на управление остават непроменени.
25.05
2018

Нови правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018 г.

От 25 май 2018 г., във всички държави – членки на Европейския съюз ще бъдат прилагани нови правила за защита на личните данни, съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Във връзка с предстоящата промяна, дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД уведомяват своите клиенти физически лица – лизингополучатели, законни представители на лизингополучатели, лица, предоставили обезпечения по договори за лизинг, доставчици и други за влизането в сила на изменение на Общите условия на дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД към договорите за финансов лизинг на ППС сключени с физически лица. Повече информация за събирането, обработката и срока на съхранение на предоставяните лични даннни може да прочетете тук.
09.07
2014

Застрахователните компании удължават срока за завеждане на щети в София.

Застрахователните компании удължават срока за завеждане на щети, причинени от вчерашната градушка в София. Приоритетно се обслужват автомобилите със счупени стъкла.

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД предприема следните извънредни мерки:

 1. Удължава се работното време на пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София – обслужването на клиенти ще се извършва до 19.30 часа. Удълженото работно време ще е валидно до края на настоящата работна седмица – до 11.07.2014. Адреси и контакти:
  • ЛЦ София – кв. Военна рампа, ул. "Константин Преславски" №1. Телефон - 02/ 902 72 57
  • Драгалевци (автосервизен комплекс "Мотоексперт"), София, кв. "Драгалевци", ул. "Черни връх" № 179 Б. Телефон 02/ 902 72 80 и 02/ 902 72 83
  • Дружба, София, ул. "Илия Бешков" №2 (сервиз "Дару Кар"). Телефон - 02/ 902 72 75 и 02/ 902 72 76
 2. Въвежда се извънредно работно време в пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София на 12 и 13.07.2014 – събота и неделя – от 09.00 до 16.00 часа.
 3. Щети по имуществено застраховане се завеждат в ЦУ на ДЗИ "Общо застраховане" ЕАД, на адрес: София, ул.Бенковски №3.
 4. Удължава се срокът за деклариране на застрахователни претенции – от предвидените 5 (пет) на 25 (двадесет и пет) дни.

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

НЕ Е НЕОБХОДИМО да спазвате 3-дневния срок за регистриране на претенция, съгласно Общите условия по застраховки Каско. Срокът за регистрация на претенции се удължава до 31.07.2014 г. Двата клиентски центъра на територията на град София за регистрация и обработка на щети ще работят с УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ от 08.00ч. до 19.30ч.
Адресите на центровете са:

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Хъшове
гр. София, кв. "Красна поляна"
ул. "Хъшове" No 1
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Горубляне
гр. София, кв. Горубляне
ул. "Инж. Георги Белов" No 4
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg


ЗАД "АРМЕЕЦ" информира клиентите със щети, нанесени от опустошителната градушка в района на София, че центровете за регистрация на щети ще приемат заявления с удължено работно време.
Увеличава се срокът за подаване на заявления от 7 на 15 работни дни. Формуляр Уведомление за щета може да бъде изтеглен от сайта на дружеството www.armeec.bg, секцията "Помощ при щета". Допълнителна информация и съдействие клиентите на дружеството могат да получат от денонощният контактен център на телефон 0700 1 39 39 или в някой от центровете за регистрация на щети в гр. София: ул. "Жолио Кюри" № 20, бул. "Сливница" № 425, ул. "Бяло поле" № 8Д.


ЗД "БУЛ ИНС" АД

Работното време на ликвидационните офиси е удължено от 8:00 - 20:00 ч., както и в почивните дни.
Всички пострадали в следствие произтеклите събития днес ще могат да заведат щети в рамките на две седмици, считано от днес 08.07.2014 г.
Мобилние групи на компанията са вече с увеличен брой.


ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" удължава срокът за регистарция на щети от 7 на 30 дни.


ЗК "УНИКА" АД

Центърът за огледи в гр. София на ул. "Самоков" №60 ще работи с разширено работно време до 19:00 ч през тази седмица. Допълнително огледи ще могат да се извършват в офисите на УНИКА намиращи се на ул. "Юнак" №11-13 и на ул. "Искър" №8, в рамките на стандартното работно време. Желателно е клиентите да регистрират своите претенции предимно онлайн на сайта на компанията – секция обслужване: http://www.uniqa.bg/home/03_service/03_claims/. Срокът за деклариране на претенциите към ЗК "УНИКА" АД, които са вследствие на претърпяното природно бедствие (градушка) в град София се удължава до края на този месец.


"ЗД Евроинс" АД

Ликвидационните центрове на "ЗД Евроинс" АД в гр.София ще работят с удължено работно време в следващите дни. От сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) центровете ще работят от 8.30 ч до 20.00ч, а в събота (12.07.2014 г.) от 9.00ч до 18.00ч. Щетите ще могат да се предявят в 30 дневен срок от датата на настъпване на събитието.

Адресите на ликвидационните центърове в гр. София са следните:

 • Централно управление, бул. "Христофор Колумб" №43
  Тел.: 0700 17 241
  Тел.: 02 /9651 512
  E-mail: likvidacia@euroins.bg
 • кв. "Люлин" 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
  Teл: 02 / 4895 494
 • Нисан София, бул. Никола Вапцаров № 47
  Тел: 02/ 93760122
 • Адрес на ликвидационен център в гр. Монтана:
  гр.Монтана, ул. "Трети март" 53
  Тел: 096 / 300 881
  E-mail: montana2@euroins.bg

Ще работи с удължено работно време от сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) от 8.30 ч до 19.00ч. В събота (12.07.2014 г.) и неделя (13.07.2014 г.) от 9.00ч до 17.00ч.

23.04
2014

КФН: Доплащането за зелена карта е незаконно.

Застрахователи незаконно искат доплащане за „Зелена карта“ при пътуване в чужбина в страни, за които това не е необходимо, предупреждават от КФН.

Надзорният орган подчертава, че има „многобройни некоректни практики на застрахователи“, които предвиждат различни премии по застраховката в зависимост от декларирания район на управление - само в България или и в друга държава.

Става дума за страни от т.нар. Многостранно споразумение, в което са включени всички държави членки на Европейския съюз, както и Андора, Сърбия и Швейцария.

„Почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат „Зелена карта“, независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение“, допълват от комисията.

КФН подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта“, защото наличието му е ясно по презумпция при валидна българска регистрационна табела.
Източник: PROFIT.BG
05.11
2013

БУЛ ИНС с ново лого

Новото лого на „Бул Инс“ наистина е модерно и провокативно. Това е нашият нов образ - провокативен и запомнящ се; казва кои всъщност сме ние; казва, че се променяме; казва, че се развиваме; казва, че сме иновативни; доказва, че сме силни!

„Бул Инс“ следва дълбокото си убеждение, че основният капитал на всяка застрахователна компания е да доразвива, разширява и създава нови атрактивни продукти и услуги в полза на потребителите. По последни данни от КФН дружеството е реализирало брутни премийни приходи в размер на над 77 млн.лв., като е постигнат ръст от 22% спрямо същия период на миналата година. Изплатените обезщетения също са нараснали с над 14% и възлизат на 47 млн.лв. Дружеството е увеличило с 1,5% пазарния си дял спрямо миналата година изаема 9% от застрахователния пазар, което го нарежда сред водещите застрахователи.
Източник: БУЛИНС