В случай на пътно-транспортно произшествие:

 • ВЕДНАГА съобщете на тел. 112 като поискате регистрационен номер на вашето обаждане;
 • Свържете се със застрахователната компания, където е сключена застрахователната полица „КАСКО“ и поискайте да бъде изпратена мобилна група за оглед. Органите на КАТ следва да съставят протокол за ПТП, в който се отразяват видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества.
 • Ако не успеете да се свържете със застрахователя си и/или е налице отказ на органите на КАТ да пристигнат на местопроизшествието, попълнете двустранния констативен протокол, като в него запишете регистрационния номер, получен при обаждането на тел. 112.
 • В случай че МПС което е участвало в ПТП се ползва по силата на договор за финансов или оперативен лизинг на МПС, незабавно уведомете лизинговото дружество.

Полезна информация:

 • Органите на КАТ са длъжни да посетят мястото на пътно-транспортното произшествие и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС;
 • При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователната компания с опис, като следите в протокола за оглед да бъдат описани всички повреди по МПС;
 • В никакъв случай не отстранявайте повредите преди да бъде извършен оглед от представители на застрахователя и следвайте тяхните инструкции, в случай, че изиска допълнителен оглед на МПС.

Всяка застрахователна компания следва специфични за нея правила във връзка с администрирането на щети по застрахованото умущество. Голяма част от застрахователните компании са организирали мобилни групи и имат изискване при настъпване на пътно-траспортни произшествия или друго застрахователно събитие, задължително да се свържете по телефона на тези мобилни групи, които да посетят и извършат оглед на пострадалото имущество.
 • ЗАД АРМЕЕЦ - тел. 0887 922 444; 02/8190800; 02/8190900.
 • ЗД БУЛ ИНС - тел. 0700 166 33.
 • ЗАД Алианц България- 080013014.
 • ЗАД БУЛСТРАД - 0800 11111.
 • ДЗИ ОЗ ЕАД - НЕ РАБОТЯТ С МОБИЛНА ГРУПА, но е желателно да се консултирате с експертите на ДЗИ на клиентски телефон 0700 16 166.
 • ЗК ЛЕВ ИНС - 0800 15 333.
 • ЗК УНИКА АД - НЕ РАБОТЯТ С МОБИЛНА ГРУПА, но е желателно да се консултирате с експертите на Уника на клиентски телефон 0700 111 50.
 • ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ - НЕ РАБОТЯТ С МОБИЛНА ГРУПА, но е желателно да се консултирате с експертите на ХДИ на клиентски телефон 0700 166 10.
 • ЗД ЕВРОИНС - НЕ РАБОТЯТ С МОБИЛНА ГРУПА, но е желателно да се консултирате с експертите на Евроинс на клиентски телефон 0700 17 241.
 • ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ - НЕ РАБОТЯТ С МОБИЛНА ГРУПА, но е желателно да се консултирате с експертите на ОЗК на клиентски телефон 0700 166 88.

В случай, че нямате сключена застраховка Автокаско и сте потърпевш от другия участник в ПТП, Вие можете да получите обезщетение за Вашите материални щети от неговата застраховка "Гражданска отговорност". За целта е необходимо да се свържете с телефон 112 - операторите ще ви насочат към попълване на двустранен констативен протокол за ПТП или към съответните компетентни органи (в зависимост от характера на произшествието, броя засегнати лица, наличието на пострадали и др.). След това трябва да заведете претенция за обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на виновния водач. Това става в офис/ ликвидационен център на неговия застраховател с попълване на стандартизиран формуляр и представяне на протокол, в който изрично е упоменат виновният водач, а вие сте вписан като пострадал.

В случай на щети на паркинг и Злоумишлени действия:

 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • Свържете се с тел. 112;
 • В ТРИДНЕВЕН срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представи за оглед;

Моля, да имате предвид че завеждането на повече от ТРИ ДЕТАЙЛА КАТО ЩЕТИ НА ПАРКИНГ Е НЕУДАЧНО И БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ОТКАЗ от Застрахователя за изплащане на обезщетение.

В случай на пожар или природно бедствие:

 • НЕЗАБАВНО съобщете на тел. 112 и повикайте противопожарната служба. Вземете/заявете служебна бележка за образуваната от тях преписка;
 • В случай на застрахователно събитие е причинено от природни бедствия - проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, свържете се със съответната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието;
 • В срок от 24 часа уведомете писмено застрахователната компания, в която е сключена застраховката КАСКО и запазете копие от уведомлението.
 • В случай че увреденото/погиналото имущество се ползва по силата на договор за финансов или оперативен лизинг, незабавно уведомете лизинговото дружество.