Злополука на лицата в МПС

../img/ins_thumbnails/mps.jpg
Доброволна злополука - Тази застраховка осигурява застрахователно покритие на всички пътници и водача в МПС в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт при настъпило ПТП, независимо по чия вина е причинено. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото.

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" - Застраховка е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз като таксиметрови автомобили, автобуси и тролейбуси, релсови и въздухоплавателни съдове.

Лимитът на отговорност на едно място е 20 000 лева.